Alle ansatte må læres opp og forstå hygienerutinene slik at disse følges. Korrekt hygiene er ikke vanskelig dersom alle er informert om nytten av dette

  • Hygieneprotokoller: lag skriftlig protokoller og synlig oppslag der rutinene beskrives.
  • Oppnevn en eller flere ansatte som har ansvar for iverksettelse og gjennomføring hygienerutinene
  • Opplæringsrutiner: grundig opplæring av alle ansatte
  • Ansatte oppfordres til å delta i etterutdannelse innen hygiene
  • Vaske- og desinfeksjonsrutiner: etablering av rutiner for klinikken med rotasjon av områder for å holde klinikken ren

Kilde:
FCAVA og SVFs informasjonsplakat: FECAVA hovedanbefalinger for hygiene- og desinfeksjonskontroll i veterinær praksis