1. Prosedyren gjelder A: alle henvendelser (tlf/e-post/sms/personlig oppmøte) som gir mistanke om smittsom sykdom og B: alle henvendelser som angår hevelser, væske eller rødme fra operasjonssår.
  2. Time settes fortrinnsvis opp på slutten av dagen (gjelder ikke akuttkasus)
  3. Eier får informasjon om at dyret ikke tas inn på klinikken ved ankomst, men venter i bilen mens eier henvender seg i resepsjonen.
  4. Etter registrering avgjør ansvarlig veterinær hvor dyret undersøkes; i særskilt/egnet undersøkelsesrom/isolat via planlagt trasé, eller i bilen (spesielt aktuelt for første vurdering ved mistanke om post-op infeksjon).
  5. Hvis dyret tas inn på klinikken bør traséen vurderes desinfisert umiddelbart med egnet middel.
  6. Det tas svaberprøver til dyrkning og resistens av alle sår med mistanke om infeksjon

Kilde: AniCura Jeløy Dyresykehus Internrutine