1. Ha nødvendig utstyr tilgjengelig, fjern annet utstyr, ev ha egnet lukket skap
  2. Benytt éngangsutstyr om mulig.
  3. Minimer antall personer involvert i undersøkelsen; ideelt kun én veterinær / dyrepleier.
  4. Benytt engangsfrakk e.l., hansker, munnbind og hette ved undersøkelsen.
  5. Ved mistanke om/bekreftet smittsom sykdom utenom post-operative infeksjoner: Samme prosedyre mht påkledning følges for eier hvis denne er med på konsultasjonen.
  6. Unngå å forlate rommet under undersøkelsen. Ved behov for ekstra utstyr, avtal på forhånd med tilgjengelig person utenfor rommet som kan hente dette. 
  7. Benytt samme trasé når dyret forlater rommet/klinikken. Desinfiser traséen med egnet produkt etterpå.
  8. Benyttet påkledning og utstyr kastes i avfallsdunken i rommet.