1. Rommet (gulv, behandlingsbord, dør-/skaphåndtak, vask/kran, søppelkasser, vegger/dør om søl) rengjøres av en av de involverte etter endt konsultasjon (dyrepleier/assistent/veterinær).
  2. Synlig urin/feces fjernes med papir, før vask med egnet middel.
  3. Brukt engangsutstyr legges i dobbel avfallspose og legges i konteiner ute. Engangsutstyr som ikke er brukt, men ligger fremme, må kastes mtp kontaminering.
  4. Brukte instrumenter legges i vasken på rommet, og rengjøres med egnet middel.
  5. Vær forberedt, ha utstyr til rengjøringen på plass i rommet og unngå å gå ut og inn av rommet under rengjøringen.

Kilde: AniCura Jeløy Dyresykehus Internrutine