1. Rengjør området i hht standard prosedyrer (”Rengjøring av rom etter konsultasjon”)
  2. Dersom andre dyr er i venterommet, bør disse vente utenfor til rengjøringen klar
  3. Benyttet konsultasjonsrom stenges inntil rengjøringen er klar
  4. Veterinæren vurderer om risikopasienter har vært eksponert; følges opp i hht deres tilstand

Kilde: AniCura Jeløy Dyresykehus Internrutine