1. Alt engangsutstyr kastes i avfallspose for spesialavfall
  2. Ved rengjøring, begynn øverst/innerst og arbeid deg utover
  3. Alt permanent utstyr og overflater vaskes med egnet middel.
  4. Matter, fôrskåler, burdører, burvegger og gulv desinfiseres etter vasking med egnet middel og i hht anvisning

 

Kilde: AniCura Jeløy Dyresykehus Internrutine