Last ned "Plan for smitteforebygging og smittehåndtering på staller" i PDF format her  (226KB)

Det er lettere å forebygge smitte når man har lagt en god plan på forhånd. Her er en generell sjekkliste for å forebygge og minske smittespredning blant hestene på stallen.

Ved en god smittevernplan kan utbrudd av for eksempel kverke, virusabort, influensa, salmonella eller antibiotikaresistente bakterier begrenses til én hest eller gruppe av hester. Stallen blir også raskere fri fra eventuelle isoleringsrestriksjoner.

Sjekkliste – forebygg og minimer smittespredning på stallen
 • Isolér om mulig nyankomne hester de første ukene (oppstalling og uteområde)
 • Del om mulig stallen inn i mindre, adskilte enheter. Spesielt bør unghester, konkurransehester og drektige hopper oppstalles adskilt fra andre
 • Det bør være tilgang på varmt vann, såpe og tørkepapir for håndvask, i tillegg til  hånddesinfeksjonsmiddel (spesielt viktig etter sårstell og kontakt med nyankomne hester)
 • Tilgang på beskyttelsesklær/sko ved behov
 • Regelmessig renhold av hestetransporter
 • Personer som besøker stallen skal ha rene sko og klær som ikke har vært i kontakt med syke hester
Sjekkliste – tiltak ved smittsom sykdom på stallen
 • Isolér syke hester umiddelbart
 • Hold syke hester adskilt fra øvrige hester utendørs
 • Kontakt veterinær for undersøkelse av alle syke hester (diagnose, prøvetaking, behandling og rådgiving)
 • Informer alle som arbeider og besøker stallen om situasjonen
 • Mål temperatur daglig på alle hestene på stallen
 • Hvis mulig: utpek personer som kan stelle kun de syke hestene (og ikke ha direkte kontakt med de friske)
 • Vask/desinfiser hender før og etter kontakt med syke hester, utstyr og overflater som har vært i kontakt med syke hester.
 • Bruk engangshansker ved sårbehandling og medisinering (hånddesinfeksjon før og etter bruk av hansker)
 • Bruk eget redskap og utstyr (møkking av boks, børster, grimer, leietau osv) kun til de syke hestene
 • Skift klær og sko, eventuelt bruk overtrekkstøy/skoovertrekk i smittet stallavdeling
Etter at utbruddet er over
 • Rengjør stallen. Dette inkluderer all innredning, redskap, utstyr og transport som syke hester har vært i kontakt med
 • Ved behov og i samråd med veterinær: Desinfiser etter mekanisk rengjøring. Som desinfeksjonsmiddel kan brukes for eksempel Vircon-S. For at desinfeksjonsmiddelet skal ha effekt må området som skal desinfiseres først være helt rent og tørt. Treverk, sprekker og porøse flater er vanskeligere både å gjøre helt rene, og å desinfisere

Kilde:
SVA. MRSA hos häst.  https://www.sva.se/djurhalsa/djursjukdomar-a-o/mrsa-hos-hast/