Styret 2019/2020

Leder: Sofie-Nikoline G. Wollmann

Nestleder: Katrine Bøen

Økonomiansvarlig: Malin C. Skaret

Webansvarlig: Frida Cecilie Spigseth

Styremedlem: Signe Malin Damm

Styremedlem: Tina M. Hansen

Styremedlem: Caroline Majercsik Salvesen

Lenke til DNV-S Wroclaws e-postadresse for kontakt