Last ned "Generelle smitteforebyggende rutiner" og "Hygienerutiner ved smittsom sykdom" i PDF format her  (180KB)

  • Besøk til staller med mistanke om, eller verifiserte tilfeller av smittsom sykdom inkludert MRSA/MRSP bør legges sist på dagen.
  • Gode håndvaskrutiner og hånddesinfeksjon før og etter pasientkontakt er viktigste smitteforebyggende tiltak
  • Bruk engangs overtrekkstøy og engangshansker ved håndtering av hesten
  • Benytt engangsutstyr om mulig
  • Ta svaberprøver til dyrkning og resistensbestemmelse av alle sår med mistanke om infeksjon, vær spesielt oppmerksom på operasjonssår
  • Minimer antall personer involvert i undersøkelsen og videre håndtering av hesten
  • Informer dyreeier og stallansvarlig om videre håndtering (se sjekkliste under)
  • Alt avfall fra undersøkelse/behandling av pasienten kastes i egen avfallspose. Bruk egen beholder for kanyler og skarpe gjenstander.