Kontakt

Lenke til Rudis telefonnummer: 917 95 521
Bor på Lier i Buskerud

Bakgrunn

Utdannet ved Norges veterinærhøgskole i 1972. Har i hele min yrkesaktive tid vært i klinisk praksis, både som distriktsveterinær i blandet praksis og siste 30 år i smådyrpraksis i Drammen. Fattet tidlig interesse for organisatorisk arbeid og har gjennom 40 år hatt en rekke verv og arbeidsoppgaver i Veterinærforeningen. I min tid som leder i ervervsgruppen og senere sentralstyremedlem og forhandlingsleder i Veterinærforeningen eksisterte ikke noen kollegahjelp, noe som medførte mye kontakt med kolleger med problemer av personlig art eller interne kollegiale stridigheter. Dette ga meg forståelse for viktigheten av kommunikasjon og den gode samtale. Privat er naturopplevelser med jakt og fiske en viktig faktor for sinnets ro.

Motivasjon

Har stor tro på at kollegahjelpen kan være viktig for mange som trenger noen å dele sine problemer med. Jeg har tro på at min bakgrunn og livserfaring kan være et bidrag.