Veterinærforeningen har innhentet flere tilbud på inkassotjenester. Etter å ha vurdert pristilbud og det faktum at Jan Myhrvold har lang erfaring i å yte inkassobistand til veterinærer, falt valget på Sergel Norge.

Årsgebyr: For våre medlemmer er årsgebyret for inkassotjenester gjennom Sergel Norge kr. 950,-.

For nærmere informasjon om avtalen, kontakt:
Sergel Norge via lenke til Jan Myhrvolds e-postadresse
Lenke til telefonnummer: 901 50 579