Psykiske lidelser er årsaken til om lag 20 prosent av det legemeldte sykefraværet på norske arbeidsplasser. Andelen har økt over tid. Onlinepsykologene består av et team autoriserte psykologer og psykologspesialister med bred kompetanse til å bistå deg som har behov.

De har valgt å tilby psykologtjenester på nett, da det ikke bare er like effektivt, men også mer praktisk for mange. I tillegg blir terskel for å be om hjelp lavere. Som medlem i Veterinærforeningen får du 10 % rabatt på ordinær pris. I tillegg garanterer Onlinepsykologene oppstart av første time innen tre virkedager.

Beskrivelse av tjenesten
 • Medlemmer bestiller og betaler selv for tjenesten
 • Mulighet for psykologtjenester à 45 minutter og/eller 60 minutter for medlemmer til rabattert pris
  • Tilbud om psykologtjenester innen tre virkedager i tidsrommet kl. 08:00 – 00:00 (på hverdager)
  • Dersom behov for samtaler på et annet språk enn norsk / engelsk gjelder ikke fristen på tre virkedager
 • Mulighet for samtaler i helg (begrenset kapasitet)
   
Pris
 • 10 % rabatt på ordinær sats som angitt på Onlinepsykologenes nettsider
 • 10 % rabatt på ordinær sats for skrivearbeid kr 1625, pr påbegynte time (skrivearbeid er all annen skriftlig materiale klient ønsker produsert av psykolog, og gjelder ikke ordinær journalføring).
   
Hvordan bestiller du time
 • Gå til Onlinepsykologene.no/vetnett
 • Velg behandler, tjeneste og tidspunkt.
 • Ved betaling legger du inn rabattkoden som du finner her (Lenke er kun synlig når du er pålogget som medlem)