Det er i dag ingen andre forsikringsselskaper som tilbyr dette produktet til veterinærer. Forsikringen gjelder også innenfor havbruksnæringen. Som medlem av foreningen kan du tegne forsikring til en gunstig pris.
Ansvarsforsikringen dekker veterinærens rettslige erstatningsansvar for skade på person eller ting (herunder dyr). Det som er nytt og gjør at forsikringen er bedre enn eksisterende ansvarsforsikringer for veterinærer, er at den i tillegg dekker rettslig erstatningsansvar for ren formuesskade og produktansvar.

Mulighet for utvidelse av forsikringen

Du kan også velge å utvide ansvarsforsikringen til å dekke rettslig erstatningsansvar for skade på leid eiendom/lokale. I tillegg kan du kjøpe Advokatforsikring (produktet dekker advokathjelp når du trenger juridisk bistand og består av to hoveddeler - juridisk rådgivning og bistand ved tvister), styreansvar, kriminalitet (underslag/tyveri) og datakriminalitet.

Eksempler på formuestap:

  • kyr som ikke blir drektig ved inseminasjon pga. feil temperatur i termos
  • bortfall av premiepenger pga. positiv dopingprøve
  • tap av slakteverdi/melkeverdi pga. feil angitt tilbakeholdelsestid, eller
  • en feildiagnose som fører til for eksempel tap av fremtidige valpekull
Veterinærforeningen anbefaler Veterinærforsikring

Vi har mottatt mange henvendelser fra medlemmer som er blitt møtt med erstatningskrav fra kunder der medlemmet ikke har fått dekning fra forsikringsselskapet fordi forsikringen kun dekker person-/tingskade(dyr), og ikke rene formuestap. Vi anbefaler derfor at du tegner denne forsikringen i If.

Pris

Forsikringen er priset med utgangspunkt i virksomhetens omsetning og dekker alle ansatte til enhver tid. Dette gjør den særlig lett å administrere.

Du kan fylle ut skjemaet via lenke til DNVs opplysningsskjema (DOCX, 61KB) og sende det inn via lenke til e-postadresse: landbruk@if.no

If vil besvare ytterligere spørsmål om Veterinærforsikringen generelle vilkår og pris via lenke til e-postadresse: landbruk@if.no