På vegne av våre medlemmer har vi sammenlignet leverandører, og fremforhandlet en svært god og helhetlig samarbeidsavtale med Storebrand. Lenke til DNVs avtale med Storebrand. Denne avtalen gir trygghet og forutsigbare priser på pensjon for alle medlemmer som driver egen virksomhet, og sikrer små bedrifter like gode avtaler som de største selskapene. 

Pensjonspengene blir investert i selskapene som er best rustet for fremtiden, fordi vi mener det vil gi deg en størst mulig pensjonspott. Du får altså i pose og sekk: god avkastning og god samvittighet.

Storebrand Finansiell Rådgivning hjelper deg med å se muligheter og ta lønnsomme valg rundt din økonomi, både som privatperson og selvstendig næringsdrivende.

Ta kontakt med Storebrand for et uforpliktet tilbud på pensjon!

Lenke til Storebrands Kundeteam Bedrift eller ring Kundeteam Bedrift via lenke til telefonnummer: 22 31 52 77.