Medlemmer får ca. 50 % rabatt på alle kurs. Det innebærer at du ved å delta på to kurs per år har spart inn medlemskontingenten.

Veterinærforeningens tillitsvalgte får dekket alle kostnader til tillitsvalgtkurs.

Veterinærforeningen er hovedtilbyderen av etterutdanningskurs for alle veterinærer uavhengig av klinisk arbeidsområde.
Hver av de fem særforeningene arrangerer to fagkurs innen sine fagområder hvert år. Kursene blir til ved at særforeningene oppnevner en kurskomite, bestående av medlemmer som er aktive på de aktuelle fagfeltene. På denne måten sørger vi for å arrangere tidsaktuelle kurs på alle veterinære hovedfagområder.

Lenke til kursoversikten