Kontakt

Lenke til Fostads telefonnummer: 900 78 580
Bor i Skogn i Trøndelag

Bakgrunn

Ingebjørg er utdannet ved Norges Veterinærhøgskole i1977. Arbeidserfaring har hun fra privat veterinærpraksis og offentlig virksomhet gjennom ca. 30 år, 26 av disse med ledererfaring og personalansvar. I fritiden er jeg opptatt med familie og friluftsliv.

Motivasjon

Jeg synes det er meningsfullt å kunne bistå kolleger som samtalepartner når dette er et behov. Jeg mener at det å kunne ha noen å snakke med når problemer tårner seg opp, er viktig. Etter et langt yrkesliv med ulike veterinære oppgaver, tenker jeg at jeg har innsikt og forståelse for at veterinæryrket kan være tungt og krevende. Kollegahjelpen er et viktig tilbud til medlemmene i Veterinærforeningen.