§ 6.G.1. Formål

Den norske veterinærforening skal ha en gruppe av kollegahjelpere som oppnevnes av sentralstyret.

§ 6.G.2. Sammensetning, virketid mv

Gruppen består av tre til fem medlemmer som på basis av egnethet og interesse for oppgavene oppnevnes for en periode på fire år. Det er ønskelig med kontinuitet i gruppen slik at ikke alle medlemmer oppnevnes samtidig. Det er muligheter for reoppnevning. Gruppen velger selv en leder eller talsperson.

§ 6.G.3. Oppgaver

Kollegahjelpsordningen skal være et lavterskel-tilbud til veterinærer med medlemsrettigheter i DNV, og som har behov for noen å snakke med i vanskelige livssituasjoner. Kollegahjelpen kan også aktivt ringe opp en person etter bekymringsmelding fra tredjepart, dersom melder har avklart med vedkommende at hen ønsker å bli oppringt for en samtale.

Kollegahjelperne skal ikke være terapeuter. Veterinær som trenger slik hjelp skal oppfordres til selv å søke profesjonell bistand. Gruppens medlemmer har taushetsplikt om det de måtte få vite i kraft av sin rolle som kollegahjelper.

§ 6.G.4. Møter

Kollegahjelperne skal minst en gang i året samles for å utveksle erfaringer. Gruppens leder møter en gang i året DNVs politiske og administrative ledelse for å rapportere om virksomheten.

Du kan laste ned vedtektene her  (PDF, 62KB)