Den norske veterinærforening
alexandra

4. februar 2016

Veterinærinstituttet inviterer til dagskurs: Beredskap og uttak av prøver i felt om

Hotell Alexandra i Molde torsdag 17. mars kl. 09:00 - 19:00.

gris

2. februar 2016

Dyrevelferd i griseproduksjonen

Velkommen til debattmøte om dyrevelferd i griseproduksjonen. Hvilke endringer vil ha størst betydning for dyrevelferden? Stiller det offentlige strengere krav nå enn for 5 år siden ? Hva er ditt perspektiv inn i debatten?

Vindafjord Ølen Hordaland
Gunnar Dalen veterinær
kalv sjukdom temperatur termometer feber

2. februar 2016

Utvikling av jordbruket krever kompetente veterinærer

Trygg, sikker og dyrevennlig matproduksjon forutsetter veterinær beredskap og oppfølging. Det skriver Den norske veterinærforening i sitt innspill til Regjeringens melding om jordbrukspolitikken.

forside_1_2016

29. januar 2016

Årets første utgave av Norsk veterinærtidsskrift

I årets første utgave av Norsk veterinærtidsskrift kan du bl.a. lese en leder om veterinærens viktige rolle i oppdrettsnæringen, debatt om akupunktur hos dyr, en fagartikkel om diabetes hos hund, smitterisiko og konsekvenser for vill laksefisk, portrett av Guro Myhrene: Kjøttkontroll på læringsplanen og om en lokalforening med søkelys på nødslakteordningen

stock-photo-lepus-americanus-in-eastern-ontario-in-winter-128463038

26. januar 2016

Oslo og Akershus veterinærforening inviterer til årsmøte med fagdel

Som vi skrev i varselet sendt ut 26. oktober 2015, vil vi avholde årsmøte for DNV-OA 2015 tirsdag den 16. februar kl. 18:00 i Gjesteserveringa på NMBU campus Adamstuen.

kaffetreff

26. januar 2016

Norsk Veterinærhistorisk Selskap

Vi minner om neste kaffetreff tirsdag 2. februar kl. 12:30 i NMBU's kantine på Adamstuen.

  • Veterinære fagdager logo 2016