Den norske veterinærforening
Tulip flowers

28. mars 2017

Norsk Veterinærhistorisk Selskap

Vi minner våre medlemmer om kaffetreffet tirsdag 4.4.17. Arne Ola Refsdal, pensjonist fra GENO, vil snakke om:: Fra lagsokse til verdensmarked. Korte glimt fra historien om storfereproduksjon i Norge.

cow-1-1560268

28. mars 2017

Norsk Veterinærhistorisk Selskap

Vitenskapshistorisk seminar torsdag 27. april kl. 13:00 - 16:30 i Fellesauditoriet, Adamstuen: Betydningen av fôrets kation-anion balanse (DCAB) i forebygging av melkefeber - en viktig veterinærmedisinsk oppdagelse gjort på NVH

20161214_124012

27. mars 2017

Veterinærforeningen med klare krav i årets statsoppgjør!

Leder av forhandlingsutvalget for ansatte veterinærer, Tina Trangerud, med klare krav i årets mellomoppgjør i staten

easter-eggs-2-1424623

23. mars 2017

Oslo og Akershus veterinærforening

Referat og årsberetning fra årsmøtet i Oslo og Akershus veterinærforening 15.3.17.

stokkand

23. mars 2017

Vestenfjeldske veterinærforening

Referat fra årsmøtet i Vestenfjeldske veterinærforening 11. november 2016.

crocuses-1405321

17. mars 2017

Møre og Romsdal veterinærforening

Referat fra årsmøtet i Møre og Romsdal veterinærforening 17. januar 2017.

NVH

15. mars 2017

Flytting av Veterinærhøgskolen utsettes til sommeren 2020

Etter anbefaling fra Statsbygg har Kunnskapsdepartementet besluttet at flyttingen til Ås utsettes til 2020. Ferdigstillelsen av det nye bygget på Ås vil bli syv måneder forsinket.

Vetdager 2017

13. mars 2017

Gratis arrangement for alle med tillitsverv i Veterinærforeningen!

Alle med tillitsverv i veterinærforeningen er velkommen til gratis arrangement på Veterinærdagene!

20161214_124012

13. mars 2017

Hva gjør Veterinærforeningen for meg?

I Norsk veterinærtidsskrift nr 2 kan du leser hva leder i DNV-A, Cathrine Trangerud sier om noe av det som gjøres i foreningen for medlemmene.