Veterinærforeningen har ansatt Hilde Lyby Wærp som prosjektleder. Hun er veterinær og har blant annet praktisk erfaring fra produksjonsdyrpraksis, ph.d. i  drøvtyggerernæring og -fysiologi fra NMBU, formell kompetanse innen prosjektledelse og kommer fra jobben som prosjektleder i AgriAnalyse. Vi er glade for å få henne og hennes kompetanse inn i prosjektarbeidet.

Hilde Lyby WærpVeterinærdekningsproblemet er komplekst, for komplekst til at ett enkelt prosjekt eller tiltak alene kan løse situasjonen. Blant alle de tiltakene som har vært foreslått til nå, er en velfungerende mentorordning et av de tiltakene jeg har tro på kan utgjøre en forskjell, og senke terskelen for å tre ut i et veldig givende yrke. Det kommer til å bli krevende. Dette har ikke vært gjort før, og veien må vi lage selv, men jeg gleder meg veldig til å ta fatt på dette arbeidet, og til å samarbeide med blant annet veterinærer, studenter og kommuner om å bygge en god ordning som kan fungere over tid, sier Hilde Lyby Wærp.

Videre har Veterinærforeningen hatt innledende møter med GENO og NMBU Veterinærhøgskolen.

Søknad- og refusjonsordning for insemineringskurs er etablert og refusjon av kurskostnader for studenter etter gjennomført insemineringskurs for 2023 er utbetalt.

Ettersom prosjektet skrider frem vil vi informere medlemmene om utviklingen.

Vi gleder oss til å ønske Hilde Lyby Wærp velkommen og er stolte over å ha fått ansvaret for dette prosjektet.