Akademikerne er i streik i staten.

Gul streikevest

Søndag 2. juni grep regjeringen inn med tvungen lønnsnemd.
Vi har streiket for å beholde en tariffavtale som sikrer at utdanning gir uttelling på lønnsslippen.

Lenke til oversikt over streikearrangementer

Les hvorfor vi streiker for din lønn!
(krever pålogging som medlem)