Søknad om midlertidig lisens (veterinær assistenttjeneste)

For å kunne arbeide som student i veterinær virksomhet kreves det lisens fra Mattilsynet. Regelverk og søknadsprosess finner du via følgende lenke til Mattilsynets nettsider. For studenter i utlandet gjelder det spesielle krav til dokumentasjon for å få godkjent lisens. Du finner mer om det ved å besøke følgense lenke til DNVs infoskriv om midlertidig lisens (PDF, 130KB). Anbefalt timelønn for studenter ansatt med midlertidig lisens er fra kr 210,-. Det er anbefalt å søke midlertidig lisens tidlig da det kan ta flere uker å få innvilget søknaden.

I og med at det dreier seg om assistenttjeneste og autorisert veterinær er ansvarlig overfor studentens arbeid, må du som student være ansatt. Av dette følger at det er den ansvarlige veterinærs/virksomhets ansvarsforsikring som må dekke eventuelle feil begått av studenten. Dette kan du lese mer om via lenken til juridisk vurdering utført av Bull & Co. (PDF, 264KB)

Forskrivning av medisiner

Veterinærstudenter som har tillatelse til å utføre assistenttjeneste hos praktiserende veterinær, kan rekvirere legemidler i den utstrekning det er nødvendig for utøvelse av tjenesten. Studenters rett til å rekvirere omfatter ikke legemidler i reseptgruppe A. Les mer om dette via følgende lenke til forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek.

Registrering av arbeidstakere

Veterinærer som er registrert som enkeltpersonforetak i Brønnøysundregistrene og som ikke har hatt ansatte før må sende inn forenklet registermelding for å informere om at man blir arbeidsgiver. Deretter må man sende melding til enhet for Arbeidsgiver- og Arbeidstakerregisteret. 

I tillegg må veterinæren kontakte sitt lokale kommunekassererkontor for å ordne med korrekt innbetaling av skattetrekk og arbeidsgiveravgift. Dette ordnes greiest på telefon.

Forsikringsspørsmål

Arbeidsgiver (veterinæren) er pliktig etter Lov om yrkesskadeforsikring å tegne yrkesskadeforsikring på ansatte (alle som mottar lønn). Dersom studenten deltar i det daglig arbeidet og utfører tilnærmet de samme oppgaver som de andre ansatte, plikter arbeidsgiver å tegne yrkesskadeforsikring for studenten etter loven.

Dersom studenten ikke jobber tilsvarende de andre ansatte blir studenten henvist til selv eventuelt å tegne en ulykkesforsikring. Lenke til yrkesskadeforsikring gjennom veterinærforeningen.

Veterinærforeningen har avtale med Storebrand om en egen studentforsikring. For mer informasjon om denne se følgende lenke til veterinærforeningens studentforsikring.

Arbeidsgiver/den ansvarlige veterinæren skal ha tegnet ansvarsforsikring som dekker eventuelle feil begått av studenten.

Inseminasjon

Hvis du skal inseminere må du registrere deg hos GENO. Vi anbefaler å være tidlig ute med dette da kurs ofte fylles opp raskt. Lenke til GENO og lenke til kursoversikt hos GENO

Midlertidig lisens i Sverige

Mattilsynet gir kun tillatelser i Norge

I Sverige søker du om midlertidig lisens hos Jordbruksverket. Lenke til Jordbruksverket.

Rekvisita

Veterinærforeningen har en avtale med Quick Print som kan levere nødvendig rekvisita i forbindelse med oppstart av praksis eller arbeid som student. Her kan man få bestilt nødvendig brevpapir, reseptblokker, diverse attestformularer og stempel. Lenke til Quick Print.