Mattilsynet, Veterinærinstiuttet, NMBU Veterinærhøgskolen, Veterinærforeningen og Folkehelseinstituttet er enige om felles informasjon om koronavirus og testing av kjæledyr.

Du kan lese mer om Informasjon til veterinærer om koronavirus og testing av kjæledyr her