I forbindelse med utfasing av telefax som kommunikasjonsform for resepter til apotek og endringer i forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler mm. med tilhørende veileder, har Helse- og omsorgsdepartementet definert at formidling via telefax ikke lenger er gyldig. Vi har også jobbet sammen med Apotekerforeningen, Direktoratet for medisinske produkter (DMP) og Helse- og omsorgsdepartementet, for å finne en godkjent løsning som erstatter faks inntil en e-reseptløsning er på plass. Vedlagte beskrivelse og retningslinjer for formidling av resepter via e-post er godkjent av Helse- og omsorgsdepartementet. 

Det er viktig å være klar over at DMP er ansvarlig for tilsyn med apotekets mottak av resepter, mens det er Mattilsynet som har tilsynsansvar for veterinærenes forskrivning.

Vi oppfordrer våre medlemmer til å følge prosedyren nedenfor (krever pålogging), dersom man vil ta i bruk digital overføring av resepter til apotek, og håper arbeidet som pågår med en e-resept løsning for veterinærer i regi av DyreID, Animalia og Apotekforeningen finner sin snarlige løsning.

For å få tilgang til prosedyren klikk her 
(krever pålogging)