Dette gjelder først og fremst for ansate ved Mattilsynet, Veterinærinstituttet og NMBU.

Regjeringen endret yrkesskadereglene fra 1. mars 2020. Ansatte som pådrar seg sykdommen covid-19 på jobb, med alvorlige komplikasjoner, kan nå få erstatning.

I forskrift om yrkessykdommer er covid-19 med alvorlige komplikasjoner nå oppført på listen over sykdommer som kan godkjennes som yrkessykdom og gi rett til yrkesskadeerstatning. Det betyr at yrkesskadeforsikring i SPK nå også dekker yrkesskader som ansatte får som følge av covid-19. Forskriften er først og fremst ment for helsepersonell, men det åpnes opp for individuell vurdering av yrkesskadesaker hvis andre medlemsgrupper får alvorlige komplikasjoner etter smitte mens de var på jobb.

Hva trenger SPK av dokumentasjon hvis en ansatt blir alvorlig syk?

De trenger å vite om:

  • covid-19 har vært dokumentert på arbeidsplassen og smitten har gitt alvorlige komplikasjoner
  • det er en årsakssammenheng mellom smitten medlemmet er blitt utsatt for på jobb og etterfølgende alvorlig sykdom

Den ansatte må så raskt som mulig ta kontakt med sin arbeidsgiver som må melde fra til oss. SPK vil da innen kort tid begynne å innhente informasjon de trenger.