Veterinærforeningen har sendt inn innspill til NOU 2023:23 Helhetlig forvaltning av akvakultur for bærekraftig verdiskaping.

Lenke til hele høringsinnspillet (PDF, 206KB)