Veterinærforeningen har sammen med Veterinært bærekraftsforum sendt inn innspill til Akademikernes fellesuttalelse til NOU 2023: 25 Omstilling til lavutslipp - Veivalg for klimapolitikken mot 2050 - rapport av Klimautvalget 2050.

Lenke til høringsinnspillet. (PDF, 243KB)