Veterinærforeningen har sendt inn høringsuttalelse til forslag om endring av forskrift om fremmede organismer - krypdyr og amfibier.

Lenke til hele høringsuttalelsen (PDF, 173KB)