Svar på henvendelse fra Mattilsynet vedrørende satser for nødhjelp. 

Lenke til hele høringsuttalelsen (PDF, 255KB)