Veterinærforeningen har sendt inn sin høringsuttalelse til «forslag om endring av CWD-soneforskriften».

Endringene som foreslås er 

  • totalforbud mot saltstein
  • påbud om at grinder, lemmer o.l. som er satt opp for å beskjerme slikkesteiner, blir stående
  • forbud mot nyetablering av gjestebeiting

Med den kunnskapen som eksisterer per i dag om utbredelsen av CWD hos norske reinsdyr, mener Veterinærforeningen at myndighetene må sette inn alle nødvendige tiltak for å hindre sykdommen å spre seg blant hjorteviltet både nasjonalt og i Europa forøvrig. Veterinærforeningen mener derfor dette er fornuftige endringsforslag basert på at saltplassene kan være kilde til smittespredning. Samtidig vil dette også medføre negative konsekvenser for sauenæringen i de berørte områdene fordi saltstein både letter tilsyn og sanking, og dermed bidrar til bedre dyrevelferd.

Veterinærforeningen har også spilt inn at bevilgninger til sauenæringen videreføres og økes, men at man finner andre måter å styre bruken på enn gjennom årlige jordbruksforhandlinger for at bruken av midlene skal bli mer langsiktige.

Lenke til hele høringsuttalelsen (PDF, 49KB)