Veterinærforeningen har sendt inn høringsuttalelse til endringer i lov om statsansatte mv (statsansatteloven).

Lenke til hele høringsuttalelsen  (PDF, 150KB)