Veterinærforeningen har sendt inn høringsuttalelse til endringer i lov om statsansatte mv (statsansatteloven).

Du kan lese hele høringsuttalelsen her  (PDF, 150KB)