Veterinærforeningen har sendt inn høringsuttalelse til forslag om nye dyrevelferdskrav for slaktegriser.

Veterinærforeningen er godt fornøyd med og støtter at dyrevelferdsrådgivning og dyrevelferdsprogram for slaktegris nå forskriftsfestes i forskriften om hold av svin.

Vi mener det bør være minimum to veiledningsbesøk per år, uansett hvor mange dyr som holdes og leveres til slakt og at det må presiseres at veterinæren må gjøre sine vurderinger ut ifra en fysisk tilstedeværelse i besetningen.
I tillegg foreslår vi at det etableres en registreringsordning i Mattilsynets skjematjeneste der produsentene registrer at de har avtale med veterinær.

Veterinærforeningen har lenge tatt til orde for å forskriftsfeste veterinære veiledningsbesøk i alle husdyrproduksjoner og er svært fornøyd med at dette nå kommer på plass for slaktegris. Vi håper at ordningen senere kan utvides til å gjelde alle husdyrproduksjoner.

Lenke til hele høringsuttalelsen (PDF, 77KB)