Veterinærforeningen har sendt inn sin høringsuttalelse til «Forslag til endring av nasjonale regler for omsetning av rå melk og rå fløte til konsum».

Aftenposten publiserte en artikkel 16. februar om at det er påvist flått-virus TBE i upasteurisert melk fra flere norske gårder. Dette kommer samtidig med at regjeringen ønsker å åpne opp for større muligheter for salg av rå melk og fløte direkte fra gårder. Forskere fra både NMBU og Folkehelseinstituttet sier de ikke vet hvor syk man kan bli av rå melk med TBE-virus og er kritiske til at forbruker skal velge å kunne ta denne risikoen.

I sin høringsuttalelse stiller Veterinærforeningen seg avventende til de foreslåtte endringene av hensyn til å beskytte folkehelsa. Dersom endringene gjennomføres bør den evalueres etter to år. Det bør også være fortløpende justering av krav til hygiene og dokumentasjon på helsestatus i besetninger hvor melken kommer fra. Det går tydelig frem av matloven at det er produsenten som har det juridiske ansvar fro mattrygghet. Veterinærforeningen savner videre en vurdering av hvilket erstatningsansvar en produsent kan få ved omsetning av et helseskadelig produkt.

Veterinærforeningen gjentar sitt forslag om å lovregulere krav om minimum 2 årlige veiledningsbesøk fra praktiserende veterinær i alle produksjonsenheter med husdyr. Dette vil være et viktig bidrag til bedre folkehelse, dyrehelse og dyrevelferd.

Lenke til hele høringsuttalelsen (PDF, 157KB)