Veterinærforeningen har sendt inn høringsuttalelse til forskrift om godtgjøring for nødhjelp til dyr - anmodning om justering av satser.

Les hele høringsuttalelsen her  (PDF, 142KB)