Veterinærforeningen har sendt inn høringsuttalelse til høring av forskrift om resistens hos svin.

Veterinærforeningen er positive til at denne forskriften innføres og at det blir mulig for personer som ferdes ofte i svinebesetninger å teste seg for å avklare smittestatus.

Lenke til hele høringsuttalelsen (PDF, 99KB)