Veterinærforeningen har sendt inn høringsuttalelse til forslag om endring av lov 19. juni 2009 nr. 97 om dyrevelferd (dyrevelferdsloven).

Du kan lese hele høringspinnspillet her. (PDF, 40KB)

Her kan du lese de to dokumentene som er nevnt i høringsuttalelsen:

  1. Oppdrag fra LMD til Mattilsynet om å utarbeide forskrift om hundeavl. (PDF, 305KB)
  2. Oppdrag fra LMD til Mattilsynet om å utredning av obligatorisk merking av hund. (PDF, 291KB)