Veterinærforeningen har sendt inn høringsuttalelse til forslag om endringer i smittevernloven (portforbud).

Lenke til hele høringsuttalelsen (PDF, 159KB)

Som medlem i Akademikerne slutter vi oss til deres høringssvar. Lenke til Akademikernes høringsuttalelse. (PDF, 317KB)

NMBU Veterinærhøgskolen har også sendt inn en egen høringsuttalelse der de også skriver at "nødvendig veterinærhjelp for å ivareta dyrevelferd, er en kritisk og viktig samfunnsfunksjon". Lenke til NMBUs høringsuttalelse her. (PDF, 159KB)