Veterinærforeningen har sendt inn høringsuttalelse til forslag om ny lakselusforskrift.

Lenke til hele høringsuttalelsen  (PDF, 108KB)