Veterinærforeningen har sendt inn høringsuttalelse til forslag om overtredelsesgebyr og straffesanksjonering av brudd på handlingsnormer i regelverket for legemidler til dyr.

Lenke til hele høringsuttalelsen (PDF, 86KB)