Veterinærforeningen har sendt innspill til Forslag til endring av forskrift om produksjonsområder for akvakultur av matfisk i sjø av laks, ørret og regnbueørret til Nærings- og fiskeridepartementet

Lenke til hele høingsinnspillet. (PDF, 215KB)