Veterinærforeningen har sendt inn høringsuttalelse til forslag til lov om forbud mot hold av pelsdyr og forslag til ordning for økonomisk kompensasjon til pelsdyroppdrettere.

Lenke til hele høriingsuttalelsen (PDF, 81KB)