Veterinærforeningen har sendt inn høringsuttalelse til NOU 2014-15 Norsk pelsdyrhold – bærekraftig utvikling eller styrt avvikling?

Lenke til høringsuttalelsen (PDF, 76KB)