Veterinærforeningen har sendt inn høringsuttalelse til NOU 2020:15 Det handler om Norge - Bærekraft i hele landet Utredning om konsekvenser av demografiutfordringer i distriktene.

Lenke til hele høringsuttalelsen (PDF, 173KB)