Veterinærforeningen har sendt inn sitt høringsinnspill til NOU 2022: 5 myndighetenes håndtering av koronapandemien del 2.

Lenke til hele høringsuttalelsen (PDF, 139KB)