Veterinærforeningen har sendt inn høringsuttalelse til «Forslag til ny forskrift om skadefelling, om dødt vilt og om bruk av vilt i oppdrett, forskning og dyrepark».

Veterinærforeningen er positiv til at flere forskrifter samles til en forskrift og at dette blir mer ryddig og oversiktlig. Veterinærforeningen er i midlertid sterkt kritisk til at det åpnes for oppdrett og hold av rev for trening av hihunder (kapittel 4).

Veterinærforeningen mener det bør kunne finnes andre metoder for å trene hihunder i søk og sporing uten bruk av rev, og særlig om reven skal fanges, oppdrettes og holdes innesperret kun til et formål som i tillegg vil påføre reven store unødige lidelser.

Lenke til høringsuttalelsen (PDF, 50KB)