Veterinærforeningen har sendt inn høringsuttalelse til regelverk for kapasitetsjusteringer i lakse- og ørretoppdrett.

Lenke til hele høringsuttalelsen (PDF, 52KB)