Veterinærforeningen har sendt inn høringsuttalelse til regjeringens totalberedskapskommisjon der det skal vurderes hvordan de samlede beredskapsressursene kan benyttes best mulig.

Tverrsektoriell lokal beredskap, dyrevelferd og dyrehelseberedskap samt hvem som skal omfattes av begrepet samfunnskritisk personell er temaer som belyses i innspillet.

Lenke til hele høringsuttalelsen (PDF, 137KB)