Veterinærforeningen har sendt inn høringsuttalelse til Dokument 8:25 S (2021-2022) Representantforslag om å styrke dyrevelferden for produksjonsdyrer.

Lenke til hele høringsuttalelsen (PDF, 118KB)