Veterinærforeningen har sammen med Akvaveterinærenes forening utarbeidet et svar til høring om forslag til tiltak for å motvirke negative miljøeffekter fra behandling av lakselus på akvakulturlovens virkeområder.

Veterinærforeningen er positiv til at departementet ønsker å begrense påvirkningen til miljøet fra norsk lakseoppdrett, men er usikre på om det å innskrenke den frie forskrivningsretten til dyrehelsepersonell, er riktig måte å gjøre dette på.

Lenke til hele høringsuttalelsen (PDF, 57KB)