Veterinærforeningen har sendt inn høringsuttalelse til høring av utkast til fremtidig forvaltning av fiskesykdommen infeksiøs lakseanemi (ILA) i Norge.

Lenke til hele høringspinnspillet (PDF, 51KB)